Materiały pomocnicze dla właściciela oraz zarządcy nieruchomości w zakresie kontroli okresowej obiektu budowlanego

Karta programowa kształcenia nr 12

Szkolenia dofinansowane z EFS – Informacja

Protokół z posiedzenia Rady Programowej Centrum Doskonalenia Budownictwa i Nieruchomości

Statut Centrum Doskonalenia Zawodowego Budownictwa i Nieruchomości

Centrum Doskonalenia