Najnowsze dokumenty

Projekt modelu walidacji i certyfikacji w Polsce

JUBILEUSZ 20-LECIA POWSTANIA KONFEDERACJI BUDOWNICTWA I NIERUCHOMOŚCI

Pilotaż modelu walidacji i certyfikacji (prezentacja)

KONGRES EDUKACJI POZAFORMALNEJ

Porozumienie Uczestników Społecznego Komitetu ds. Rozwoju Budownictwa Zrównoważonego

Komunikat nr 1 Społecznego Komitetu ds. Rozwoju Budownictwa Zrównoważonego

INFORMACJA o udziale polskich przedstawicieli partnerów społecznych reprezentowanych w Zespole Trójstronnym ds. Budownictwa i Gospodarki Komunalnej w seminarium w Madrycie w dniach 19-22 września 2012 r.

Dzień Budowlanych 2012

Materiały pomocnicze dla właściciela oraz zarządcy nieruchomości w zakresie kontroli okresowej obiektu budowlanego