KONGRES EDUKACJI POZAFORMALNEJ

„uczyć się przez całe życie by sprostać wyzwaniom”

Warszawa, 26 listopada 2014

26 listopada 2014 roku Centrum Nauki „Kopernik” w Warszawie spotkają się  przedstawiciele organizacji i instytucji związanych z działalnością edukacyjno-rozwojową, w tym przede wszystkim organizacji społecznych, biznesu i strony rządowej. W tegorocznym Kongresie weźmie udział ponad 250 osób.

Idea Kongresu Edukacji Pozaformalnej zrodziła się z inicjatywy kilkunastu organizacji skupiających profesjonalistów branży szkoleniowej i została wsparta przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Kongres jest odpowiedzią na wyzwania, jakie stawia gwałtownie zmieniający się współczesny rynek pracy, swoim przesłaniem dołącza do tych, którzy uznają konieczność uczenia się przez całe życie (Lifelong Learning – LLL).

Organizatorzy Kongresu pragną stworzyć warunki dla zintegrowania licznych środowisk we wspólnym działaniu na rzecz dostosowywania kwalifikacji zawodowych do potrzeb rynku pracy. Propagowania nowoczesnych, atrakcyjnych i skutecznych usług edukacyjno-rozwojowych.

Główne cele Kongresu Edukacji Pozaformalnej 2014:

–  Zamanifestowanie ważnej roli przedsiębiorców współtworzących rynek usług edukacyjno-rozwojowych i doskonalenia zawodowego (szkoleń, kursów, konferencji) jako naturalnego i niezbędnego dopełnienia systemu szkolnictwa i rozwoju kadr

–  Wskazanie barier w kształceniu pozaformalnym pracowników i w realizacji idei Lifelong Learning

–  Integracja środowiska działającego w obszarze kształcenia pozaformalnego – partnerów społecznych, firm szkoleniowych, przedsiębiorców, instytucji otoczenia biznesu oraz władz państwowych i samorządowych

–  Propagowanie znaczenia edukacji pozaformalnej dla rynku pracy oraz realizacji idei uczenia się przez całe życie (LLL).

Korzyści z uczestniczenia w Kongresie

–  Poznanie najnowszych kierunków zmian w dziedzinie edukacji pozaformalnej

–  Otwarta dyskusja nad możliwościami finansowania kształcenia dorosłych z funduszy europejskich do roku 2020, z funduszu pracy oraz z tworzenia sektorowych funduszy parytetarnych

–  Nawiązanie cennych kontaktów z potencjalnymi partnerami i kontrahentami.

 Pobierz dokumenty >>

Możliwość komentowania jest wyłączona.