Najnowsze dokumenty

1. Certyfikowany trener kształcenia i szkolenia zawodowego w branży budowlanej
2. Certified VET trainer in the construction sector
3. Cele zadania i rezultaty projektu CertiVET
4. Example of new trainersacting in training centres for apprenticesin France, coordonatedby the CCCA-BTP
5. Badania porównawcze opisów standardów kompetencji zawodowych dla Trenera VET w branży budowlanej w Polsce, Francji i Rumunii
6. Models for validation and certification of qualifications Trainer VET in Romania
7. Modele i rozwiązania w zakresie walidacji i certyfikacji kwalifikacji trenera VET w branży budowlanej
8. Opis standardu kompetencji zawodowych, program szkolenia i pakiety edukacyjne dla Trenera VET w branży budowlanej
9. Model walidacji i certyfikacji kwalifikacji Trenera VET w branży budowlanejz uwzględnieniem normy ISO/IEC 17024:2012
10. E-learning platform supporting VET trainer in the construction sector.
11. PERSPEKTYWA PRZEDSIĘBIORSTW BRANŻY BUDOWLANEJ
12. Potwierdzenie kompetencji –perspektywa instytucji szkoleniowej
13. Zespół Szkół Zawodowych im. Kazimierza Wielkiego w Radomiu. Możliwości wykorzystania rezultatów projektu CertiVET
14. Wybrane dokumenty procesu walidacji I certyfikacji kwalifikacji Trenera CertiVET w branży budowlanej
15. Model walidacji i certyfikacji kwalifikacji Trenera VET w branży budowlanej z uwzględnieniem normy ISO/IEC 17024
16. GOSPODARKA NIERUCHOŚCIAMI W POLSCE PO 2014 ROKU

Możliwość komentowania jest wyłączona.