Organizacje pozarządowe

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE Z KTÓRYMI KONFEDERACJA MA PODPISANE POROZUMIENIA

O WSPÓŁPRACY I WZAJEMNYM REPREZENTOWANIU 

LP

NAZWA ORGANIZACJI

e-mail

 

1

Związek Rzemiosła Polskiegoul. Miodowa 14

00-246 Warszawa

 

np@zrp.pl

zrp@zrp.pl

 

2

Polska Federacja Organizacji Zarządcówi Administratorów Nieruchomości

Ul. Beniowskigo 84

80-355  Gdańska

 

woi@woi.wp.pl

 

3

Izba Przemysłowo-Handlowa Inwestorów Zagranicznych w Polsceul. Pańska 73

00-834 Warszawa

biuro@iphiz.com.pl

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.