Aneks do Regulaminu

Aneks

do Regulaminu Trójstronnego Zespołu do Spraw Budownictwa i Gospodarki Komunalnej

 

§ 1

W związku z wnioskiem Sekretarza Generalnego Business Centre Club  – Związku Pracodawców w sprawie włączenia przedstawiciela tej organizacji do składu Zespołu oraz w powiązaniu  § 2 ust. 2 i zgodnej woli członków Zespołu wyrażonej na posiedzeniu w dniu 18 listopada 2008 r. wprowadza się zmianę  § 5 Regulaminu  Trójstronnego Zespołu do spraw Budownictwa, zwanego dalej Regulaminem, poprzez dodanie pkt 6) w brzmieniu:

„6)  Bussiness Centre Club – Związek Pracodawców.

 

§ 2

Pozostałe przepisy Regulaminu pozostają bez zmian.

 

§ 3

Niniejszy Aneks został przyjęty w dniu 12 stycznia 2009 r. i podpisany przez upoważnionych przedstawicieli stron Zespołu Trójstronnego.

Współprzewodniczący Strony Rządowej

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury

                  Olgierd Roman Dziekoński

 

Współprzewodniczący Strony Pracowników

Przewodniczący Związku Zawodowego „Budowlani”

                        Zbigniew Janowski

Współprzewodniczący Strony Pracodawców

Członek Prezydium Konfederacji Budownictwa i Nieruchomości

Prezes Zarządu Korporacji Przedsiębiorców Budowlanych UNI-BUD

                  Barbara Reduch-Widelska

 

 Kliknij aby pobrać Aneks do Regulaminu

Możliwość komentowania jest wyłączona.