Informacje dot. stosowania w krajach europejskich regulacji prawnych określających zawieranie umów o roboty budowlane

Informacje dot. stosowania w  krajach europejskich regulacji prawnych określających zawieranie umów o roboty budowlane  wzorem warunków kontraktowych FIDIC, VOB lub innych.

Możliwość komentowania jest wyłączona.