Członkowie

 

WYKAZ CZŁONKÓW

KONFEDERACJI BUDOWNICTWA I NIERUCHOMOŚCI

Śląska Izba Pracodawców
z siedzibą w Gliwicach
ul. Pszczyńska 44 lok 309
biuro@sip-gliwice.pl

 

Związek Pracodawców Ceramiki Budowlanej
al. Jerozolimskie 29 lok 3
00-508 Warszawa
zwiazek@zwiazek.org.pl

 

Związek Pracodawców i Przedsiębiorców Budownictwa
„UNIA BUDOWLANA”
ul Franciszkańska4a /46
00-214 Warszawa
mazan.waldemar@gmail.com

 

Polska Korporacja Techniki
Sanitarnej Grzewczej Gazowej i Klimatyzacji,
Al. Komisji Edukacji Narodowej 95
02-777 Warszawa
sggik@sggik.pl

 

Polski Związek Producentów i Przetwórców Izolacji Poliuretanowych
PUR i PIR „SIPUR”
ul. Kaczeńcowa 22
60-175 Poznań
sekretarz@sipur.pl

 

Stowarzyszenie Producentów Wełny
Mineralnej MIWO
ul. Mokotowska 4/6 lok 308A
00-641 Warszawa
jolanta.ciesielska@miwo.pl

 

Polskie Stowarzyszenie Gipsu
Ul. Mokotowska 4/6
00-641 Warszawa
sekretarz@polskigips.pl

 

Stowarzyszenie Specjalistów Robót Wykończeniowych
ul. Opalińskiego 11/38
37-700 Przemyśl
sekretarz@sgsrw.org

 

GRUPA MEDIUM Sp.zo.o. S.K.A.
ul. Karczewska 18
04-112 Warszawa
biuro@medium.media.pl

 

Narodowa Agencja Poszanowania Energii
ul. Świętokrzyska 20
00-002 Warszawa
nape@nape.pl

 

Polskie Stowarzyszenie Producentów Styropianu
Ul. Puławska 72/1
02-603 Warszawa
biuro@producencistyropianu.pl