Komitety

KOMITETY

KOFEDERACJI BUDOWNICTWA I NIERUCHOMOŚCI

 

1. Komitet Budownictwa i Usług Konsultingowych

Siedziba Komitetu: Polska Korporacja Termorenowacji;

00-519 Warszawa, ul wspólna 25;

Tel. 022 622 93 25 lub 022 628 38 82;

Fax. 022 622 93 25;

e-mail: info@termrenowacja;

Przewodniczący Komitetu: Krxzyszof Rusinowski;

2. Komitet Wyrobów Budowlanych

Siedziba Komitetu: Stowarzyszenie Producentów Wełny Mineralnej MIWO;

00-490 Warszawa, ul. Wiejska 20 lok. 88;

Tel. 022624 38 98, fax. 022 624 38 98

Przewodniczący Komitetu: Marcin Piotrowski:

Tel.0606 797 321. e-mail: marcin.piotrowski@miwo.pl

3. Komitet Gospodarki Nieruchmościami

Siedziba Komitetu: Ogólnopolska Izba Gospodarki Nieruchomościami;

00-545 Warszawa ul. Marszałkowska 58 lok. 19;

Tel/fax.022 628 02 05;

e-mail: pfozian@waw@neosrada.pl;

Przewodnicząca Komitetu: Aleksandra Kurzyk

Tel.058 558 45-21. e-mail: woi@woi.com.pl

4. Komitet Obrotu Nieruchomościami

Siedziba: Warszawskie Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami:

00-478 Warszawa, al. Ujazdowskie 22;

Tel.022622 70 22, fax. 022 629 35 29;

e-mail: wspon@wspon.org.pl ;

Przewodniczący Komitetu: Janusz Schmidt;

Tel.0501 550 767; e-mail: janusz@schmitd.pl ;